Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên toàn thời gian khi việc kinh doanh của chúng tôi mở rộng.

Bộ phận sản xuất: Nhân viên gia công
Phòng Vật tư: Nhân viên đóng gói / Giao hàng

Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ với nhân viên tuyển dụng của chúng tôi.