Quản lý các đơn hàng: nhận đơn hàng từ bảng báo giá, sản xuất đến khâu giao hàng.
Mỗi khách hàng đều có dữ liệu thông tin riêng biệt.
Chúng tôi sẽ trả lời ngay những câu hỏi của khách hàng về tiến độ, thông tin giao hàng và thông tin hàng tồn kho.

Quản lý chất lượng sản phẩm

  • Toàn thể công ty nhất quán làm việc hướng đến sản phẩm đạt chất lượng cao.
  • Quản lý chất lượng của SKM VIỆT NAM bắt đầu từ giai đoạn tư vấn và đặt hàng của khách hàng.
  • Nhân viên phụ trách nhận được cuộc gọi vừa nhìn bản vẽ, dựa trên kiến thức về sản phẩm trả lời chính xác yêu cầu của khách hàng.
  • Không chỉ bộ phận kiểm tra hay nơi sản xuất mà toàn thể công ty chúng tôi cam kết thực hiện sản phẩm đạt chất lượng cao.